Miksi nettisivusi eivät kiinnosta

Miksi nettisivusi eivät kiinnosta

  1. Sinulla ei ole sisältä

Jos nettisivuillasi on vain muutama sana eikä niistä ilmene, miten yrityksesi voi auttaa asiakkaitaan, ei verkkovierailijoitasi kiinnosta ostaa sinulta tuotteita tai palveluita. Sinun pitää houkutella vierailijasi ostamaan palveluitasi kertomalla heille, miten he hyötyisivät sinun tarjoamista tuotteista tai palveluista.

  1. Liian tuotekeskeinen sisältö

Nettisivulla kerrotaan tuotteesta. Tuote on sellainen ja tällainen. Tuotteen ominaisuudet pitkänä luettelona, jossa on hienoja lyhenteitä ja ammattisanastoa, joka ei välttämättä avaudu muille kuin kyseisen alan vastavalmistuneelle insinöörille.

  1. Myyjäkeskeinen sisältö

Nettisivuilla kerrotaan myyjästä. Me olemme, minä olen. Yrityksemme on perustettu silloin ja silloin, ja sukupolvenvaihdos on tehty tällöin. Meidän osoitteemme oli ennen se ja se, nyt se on tämä. Meillä on tällaisia saavutuksia ja tällaisia palkintoja.

     + Hakukonekeskeinen sisältö

Tällaistakin näkee! Nettisivujen tekijä on keksinyt, että sisällössä kannattaa toistaa hakutermejä ja kirjoittaa paljon tekstiä. Tekijä on vain unohtanut lukijan. Ja näin ollen myös hakukonenäkyvyyttä ei ole luvassa, sillä kävijä harvemmin jaksaa lukea toistoa ja pitkiä tekstimassoja.