Categories
Uncategorized

Panosta verkkosivusi sisältöön

Useasti verkkosivujen sisältö on puutteellisesti suunniteltua ja sen läpikäymiseen ei yksinkertaisesti riitä katsojalla tai kävijällä aikaa. Silloin potentiaalisten asiakkaiden saaminen ei onnistu ja markkinointi ei ole onnistunut kunnolla. Nykyisin verkkosivujen sisältöön onkin kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Mitä kannattaa ottaa huomioon verkkosivujen osalta, jotta niistä saadaan kiinnostavat?

Verkkosivuja ja tietoa on valtavasti tarjolla verkossa. Monille netin käyttäjille on tavallista selata sivustoja ja tutustua niihin pikaisesti samalla, kun on iltapäivätee edessään. Verkkosivujen ja tiedon määrä onkin yksi tekijä, joka vaikuttaa siihen, miten paljon käyttäjä niistä voi innostua. Jos verkkosivuston sisältö on kovin laaja ja huonosti jäsennelty, voi kiinnostus loppua hyvin nopeasti. Monilla bloggaajilla esimerkiksi pitkien tekstien kirjoittaminen blogiin, voi saada monet käyttäjät perääntymään sivustolta. Tämän takia sisällön pituuteen ja laatuun on panostettava yhä enemmän.

Sisällön tuottaminen on oltava riittävän ytimekästä sekä lyhyttä, jotta lukijoilla riittää kiinnostusta lukea blogia tai verkkosivuston sisältöä. Sisältöä on hyvä myös parantaa kuvien avulla, jotka voivat tukea tekstiä ja tuoda siihen lisää syvyyttä. Kuvien kanssa on kuitenkin oltava tarkkana, että ne eivät hidasta sivuston toimintaa lataamisen johdosta. Liian suuret kuvat voivat hidastaa sivuston latautumista paljon ja tämän takia on hyvä miettiä kuvien enimmäiskoko, jota sivustolla käytetään, jotta sivut toimivat mahdollisimman optimaalisesti.

Markkinointisivustolla ei myöskään kannata panostaa liikaa mainontaan. Jatkuvat pop-up mainokset voivat ärsyttää ja niiden näkeminen joka hetki, tekee sivustoon tutustumisesta vaikeaa. Kuvat ja linkit sekä mainokset onkin saatava uppoamaan sivustolle mahdollisimman hyvin, jotta ne ovat saatavilla käyttäjille mutta eivät häiritse sisällön selailua tai siihen tutustumista. Älä myöskään tarjoa täysin sivuston ohi meneviä tuotteita mainoksissa, koska silloin mainonna hyöty ei tule esille ja käyttäjät luultavasti eivät klikkaa linkkejä eteenpäin osto sivustolle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *