Sauna – suomalainen hittituote ulkomaalaisille!

Sauna from Finland on yhdistys, jonka tavoitteena on kehittää suomalaista saunakulttuuria elinkeinona sekä tukea suomalaiseen saunaan liittyviä palveluita ja innovaatioita. Yhdistys luo edellytyksiä suomalaiseen saunakulttuurin ja -osaamisen hyödyntämiseen yritysten ja yhteisöjen toiminnassa sekä edistää jäsenyritystensä liiketoimintaa, työllisyyttä ja kilpailukykyä. SDT Palvelumuotoilun Työkalupakki -hankkeessa oli mukana yhdistyksen 10 keskeistä yritystä, jotka voivat yhdessä muodostaa verkostomaisesti tuotetun palvelun.

SDT-hankkeen tavoitteena oli selvittää ulkomaalaisten henkilöiden suomalaiseen saunaan liittämiä kokemuksia, uskomuksia ja toiveita. Minkälaisia mielikuvia nimenomaan suomalainen sauna herättää? Tuntemalla paremmin kohderyhmän pelot ja toiveet, voitaisiin suunnitella ja tuottaa saunaan liittyvä palvelutuotekonsepti, joka olisi monistettavissa ja voitaisiin markkinoida erityisesti ulkomaalaisille asiakkaille. Kysymyksiä olivat: Millainen turvallinen saunakokemus ulkomaiselle turistille pitäisi tarjota? Miten saunasta pitäisi kertoa ulkomaalaiselle? Miten tuotteistaa turvallinen suomalainen saunakokemus ulkomaalaiselle?

Olemassa oleva asiakastieto saunamielikuvista on vähäistä. Tiedon saamisen kannalta oli tärkeää, että hanke pääsi mukaan ja vaikuttamaan Sauna from Finlandin sekä Matkailun edistämiskeskus MEKin kesällä 2011 tekemään suomalaisen saunan imagotutkimukseen. Tutkimukseen vastasi 2111 vastaajaa yli 70:stä maasta ympäri maailman. SDT-hankkeen myötä tutkimukseen saatiin tuotekehityksen kannalta tärkeitä tutkimusaiheita. Tutkimuksen tulokset olivat Sauna from Finlandille tärkeä tietolähde.

Imagotutkimuksen lisäksi haettiin useiden eri tahojen yhteisillä kansainvälisellä sähköpostikyselyllä saunatarinoita, joita saatiinkin runsaasti. Lisäksi tiedonsaantia varten tarjottiin kansainvälisille opiskelijoille mahdollisuutta saunakokemukseen, jos sellaista ei vielä ollut. Lisäksi haastateltiin Jyväskylässä monikulttuurikeskus Glorian naisasiakkaita heidän saunakokemuksistaan.

Työpajoissa keskityttiin palvelutuotteen ideointiin ja konseptien kehittämiseen. Tiedonkeruun tuloksena vahvimmaksi argumentiksi nousivat saunan hyvinvointivaikutukset (mielen hyvinvointi ja fyysinen rentoutuminen). Työpajojen aikana todettiin muun muassa, että jos saunan hyvinvointivaikutuksista voitaisiin saada tarkempaa ja tieteellisempää tutkimusta, voisivat monet suomalaiset sauna-alan yritykset kaksinkertaistaa kansainvälisen liikevaihtonsa. Hyvinvointitiedon esille nostaminen koettiin tärkeäksi myyntiargumentiksi

Hankkeen työpajojen konkreettisena tuloksena syntyi My First Sauna –palvelutuote, joka otetaan ensimmäisenä käyttöön Jyväskylän Solo Sokos Hotel Paviljongissa syksyllä 2012. Tuotteesta on tarkoitus tehdä valtakunnallinen. Palvelukonseptin lisäksi kokonaisuuteen sisältyy hotellista etukäteen tilattavia saunapalveluja sekä huoneissa olevia itsepalvelutuotteita.