Palvelumuotoilun kirjallisuutta ja lisälukemista

Palvelumuotoilusta on kirjoitettu kansainvälisestikin vain vähän peruskirjallisuutta. Olemme koonneet tähän muutaman teoksen joilla pääset hyvin alkuun. On olemassa myös kirjoja ja julkaisuja joiden saatavuus ei ole varmaa, joten ne on jätetty listasta pois.

Palvelumuotoilu

Juha Tuulaniemi, Talentum 2011

Palvelumuotoilu –kirja on palvelumuotoilun suomenkielinen perusteos. Kirja taustoittaa aihealueen käytännönläheisesti ja antaa konkreettiset neuvot palvelumuotoilun toteuttamiseen liiketoiminnassa. Kirja on myös valittu oppikirjaksi palvelumuotoilua Suomessa opettaviin oppilaitoksiin. Palvelumuotoilu on jokaisen palveluiden kehittämiseen perehtyvän käsikirja. Kirja sisältää yli sata sivua esimerkkejä palvelumuotoilun hyödyntämisestä liiketoiminnassa ja palveluiden kehittämisessä.

Palvelumuotoilu –kirja palkittiin toukokuussa 2012 Hopeasulalla Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL ry:n järjestämässä Kultasulka-kirjoituskilpailussa.

Tuomariston mukaan Juha Tuulaniemen teos Palvelumuotoilu on laaja ja syvälle porautuva palvelumuotoilun perusteos, joka tulisi löytyä jokaisen markkinointiviestinnän palveluita tarjoavan yrityksen kirjahyllystä. Teos sekä taustoittaa että tarjoaa käytännön työkaluja palvelumuotoiluun. Palvelumuotoilu lunastaa paikkansa ennen kaikkea käsi- ja oppikirjana. Tuomaristo totesikin sen olevan häpeilemättä oppikirjamainen.

303 sivua.

http://www.talentumshop.fi/talecom/tuoteinfo/141551 https://www.facebook.com/palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu – uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen

Toimittanut Sati Miettinen, useita kirjoittajia,
Teknologiateolllisuus 2011

Kirja soveltuu ensimmäiseksi kirjaksi kun aloitetaan tutustuminen palvelumuotoiluun. Kirja kuvaa keskeiset käsitteet ja menetelmät havainnollisesti, sisältää keveitä esimerkkejä eri toimialojen yrityksistä, sekä auttaa hahmottamaan palvelumuotoilun nykytilaa ja soveltamismahdollisuuksia. Kirjan lukemalla saa nopeahkosti käsityksen mistä akateeminen maailma Suomessa on tällä hetkellä kiinnostunut palvelumuotoiluun liittyen

Kirja sisältää paljon viittauksia tieteellisiin tutkimukseen ja kokonaisuuksilla on eri kirjoittajat. Toisaalta tämä hajottaa kirjan yhtenäisyyttä ja kokonaisuutta mutta toisaalta se laajentaa ja tarjoaa nopeasti useita eri näkemyksiä ja lähestymistapoja aihealueeseen.

163 sivua.

https://twitter.com/palvelumuotoilu

Service Design,
Practical Access to an Evolving Field

Stefan Moritz, London 2005, KISD, nettijulkaisu

Stefan Moritzin jo 2005 tullut julkaisu on erittäin perusteellinen netissä jaossa oleva englanninkielinen julkaisu palvelumuotoilusta. Julkaisu taustoittaa palveluiden merkitystä, palvelutalouden kasvua, palvelumuotoilun menetelmiä sekä käytettäviä työkaluja. Julkaisu on taitettu hyvin luettavaksi ja visuaalisuudella havainnollistetaan ansiokkaasta ilmiöitä ja proseseja.

125 sivua

http://stefan-moritz.com/Book.html

This is Service Design Thinking:
Basics, Tools, Cases

Marc Stickdorn & Jakob Schneider, 2011/2010

This Is Service Design Thinking on 23 kansainvälisen kirjoittajan ja vielä useamman verkkokommentoijan laaja englanninkielinen kokoomateos palvelumuotoilusta. Kirja jakaantuu kolmeen osaan:

  • • Perusteet: Palvelumuotoilun perusteet viiden pääperiaatteen kautta
  • • Työkalut: Laaja kuvaus palvelumuotoilun eri menetelmän ja työkaluista
  • • Keissit: Palvelumuotoilun hyödyntämisen esimerkkejä viiden yritysesimerkin kautta

Kirja on perusteellinen katsaus palvelumuotoilun kenttään ja käytänteisiin.


376 sivua

http://thisisservicedesignthinking.com/

Muuta luettavaa:

http://www.servicedesignbooks.org

Katso myös:

http://palvelumuotoilu.fi