SDT – Palvelumuotoilun
työkalupakki –hanke

www.sdt.fi –sivusto ja Palvelumuotoilun työkalupakki ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulun vuosina 2010-2012 toteuttamaa SDT – Palvelumuotoilun työkalupakki –hanketta.

Hankkeen aikana työskenneltiin yritysryhmien asettamien todellisten kehityshaasteiden parissa. Mukana oli viisi suomalaista matkailuun liittyvää yritysverkostoa: HimosMaailma, Lasten Löytöretket/ Jyväskylän matkailu, Sauna from Finland, Meri-Lapin matkailuyhdistys ja Rovaniemen Joulu.

Työskentelyn tavoitteena oli avata yrityksille palvelumuotoilun mahdollisuuksia, sekä testata ja tutkia matkailupalveluiden kehittämiseen soveltuvia työkaluja ja menetelmiä. Vaikka varsinaiset kehitysprosessit yritysten kanssa tehtiin vuoden 2011 aikana pääasiassa matkailuun liittyvien yritysten kanssa niin saatuja tuloksia ja tällä sivustolla yleisesti jaossa olevaa Palvelumuotoilun työkalupakki –menetelmämanuaalia voidaan hyödyntää minkä tahansa palvelun tai organisaation palvelutarjooman kehittämisessä.

Jokaisen viiden yritysryhmän kanssa tehtiin samat vaiheet sisältävä kehitysprosessi.

  1. Ensimmäisessä työpajassa yritysryhmässä määriteltiin haastava ja kiinnostava kehityshaaste ja kohderyhmä.

  2. Erilaisin palvelumuotoilun menetelmin lisättiin ymmärrystä yritysryhmän määrittämästä kohderyhmästä.

  3. Yritysryhmän tavoitteisiin ja kohderyhmien tutkittuihin tarpeisiin perustuen suunniteltiin ratkaisuja haasteeseen.

  4. Ratkaisuista koottiin palvelun konseptikuvaus tarkoituksenmukaiseen visuaaliseen muotoon.

  5. Yritysryhmä tuotteisti palvelukonseptin markkinoille testattavaksi pilotiksi eli ensikokeiluksi todellisten asiakkaiden kanssa.

  6. Saaduista kokemuksista opittiin ja palvelua jatkokehitetään.

Viidestä yritysryhmästä neljä vei palvelukonseptinsa markkinoille ja asiakkaiden testattavaksi. Nämä neljä palvelutuotetta jatkokehitettyinä jatkavat myös elämäänsä markkinoilla ensimmäisten asiakaspilottien jälkeen. Toteutetut keissit ja palvelutuotteet löytyvät tämän sivuston keissikuvauksista.

SDT – Palvelumuotoilun työkalupakki oli Tekesin rahoittama tutkimushanke, jonka yritysrahoituksista vastasivat osallistuvat yritysryhmät tai heidän taustaorganisaationsa: HimosMaailma Oy, Jyväskylän kaupunki/ Jyväskylän Seudun Matkailu, Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus ry ja Rovaniemen kehitys Oy.

Lisää tietoa

Muotoiluasiantuntija Juha Tuulaniemi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

etunimi.sukunimi@jamk.fi